Chỉ cần cho người Quảng củ nén, nghệ và một rổ rau thiệt ngon, là sẽ có một tô mỳ Quảng rất chi là “ra trò”. Nói về mỳ Quảng, thì hẳn mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng về độ ngon, tuỳ vào cái ấn tượng sâu sắc nhất mà mình được ăn…