5 năm ăn nằm với cái đồ muối chua tào lao này, nuôi ra một con… tiêu sản khổng lồ =)) Vì hễ có nhiêu tiền, đem đi đập vô các thứ gia vị, hũ chum, rau rác hết, xong xuôi các mẻ, dư được 1 hũ để ăn làm lời. Chưa tính tới các…