Còn nhớ những ngày đầu tập tành làm kim chi thuần chay mùa đông năm 2018, tôi được chị Diệp bày cho cách lên men bằng nếp cái hoa vàng, đồ nếp chín rồi nghiền nhuyễn và lên men với tương tamari. Đợt kim chi đầu tiên làm từ rau ở Xuân Thọ và các…