Nếu có thể ví thứ gì đó như một cổ máy giúp quay ngược thời gian, hẳn đó là những kỉ vật. Dù cho trí nhớ có hữu hạn đến đâu, thì khi nhìn lại chúng, có cả một câu chuyện để mà hồi tưởng, hoặc chỉ đơn thuần là nó gợi lại những xúc…