Em của thời niên thiếu mở đầu bằng không khí u áp tăm tối trái ngược hẳn với chủ đề “thanh xuân”, sự đè nén u uất hiện diện trong mỗi khung hình và lời thoại của hai nhân vật chính. Một là học sinh ngoan, một lại là kẻ giang hồ lưu lạc, thanh…