384400KM là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng 8 giờ 35 phút là kỷ lục về thời gian ngắn nhất du hành tới Mặt trăng bằng tàu vũ trụ New Horizons 38mm là khoảng cách mỗi năm mặt trăng di chuyển ra xa khỏi trái đất -160°C đến -120°C là nhiệt độ giao động trong vũ trụ…