Leslie của tôi ơi

“Cám ơn mọi người…

Một năm nay tôi rất đau khổ, tôi không chịu đựng được nữa…

Cả đời tôi không làm chuyện xấu, tại sao lại thế này?”